ഒരു സിന്ദൂരപ്പൊട്ടിന്റെ ഓർമ്മക്ക്‌

Date/Time
Date(s) - 30/03/2019
10:00 am - 8:00 pm

Location
ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം

Categories


ഒരു സിന്ദൂരപ്പൊട്ടിന്റെ ഓർമ്മക്ക്‌

ഒ.വി. വിജയൻ ചരമദിനാചരണം മാർച്ച്‌ 30 ശനിയാഴ്ച്ച തസ്രാക്കിൽ ഒരു മുഴുവൻ ദിന പരിപാടികളുമായി.. ഏവർക്കും സ്വാഗതം..

© O. V. Vijayan Memorial