ഖസാക്ക് സ്മാരക കവാടം ഉദ്ഘാടനം തസ്രാക്ക് ഫോട്ടോഗാലറി ഉദ്ഘാടനം

Date/Time
Date(s) - 27/02/2020
10:00 am

Location
thasrakk

Categories


© O. V. Vijayan Memorial