മത്സ്യഗന്ധി നാടകം

Date/Time
Date(s) - 30/03/2017
7:00 pm - 8:00 pm

Location
O. V. Vijayan Memorial

Categories


സജിത മഠത്തിൽ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച ഏകാംഗ നാടകം  മത്സ്യഗന്ധി  ഒ. വി. വിജയൻ സ്മാരകത്തിലെ തുറന്ന വേദിയിൽ വൈകീട്ട് ഏഴുമണിയ്‌ക്ക്.

© O. V. Vijayan Memorial