സിനിമാ പ്രദർശനം – ‘രാരിച്ചൻ എന്ന പൗരൻ’

Date/Time
Date(s) - 09/06/2018
6:00 pm - 8:30 pm

Location
ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം

Categories No Categories


സിനിമ: രാരിച്ചൻ എന്ന പൗരൻ
വേദി: ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം, തസ്രാക്ക്
തിയ്യതി: 09.06.2018
സമയം: വൈകുന്നേരം 6 മണി
പ്രവേശനം സൗജന്യം.

ഏവർക്കും സ്വാഗതം.

© O. V. Vijayan Memorial