ഒ.വി. വിജയൻ

ഊട്ടുപുലാക്കൽ വേലുക്കുട്ടി വിജയൻ (ഒ.വി. വിജയൻ) പാലക്കാടു ജില്ലയിലെ വിളയൻചാത്തനൂരിൽ 1930 ജൂലൈ 2-ന് ജനിച്ചു. ആദ്യകാല വിദ്യാഭ്യാസം കോട്ടയ്ക്കൽ രാജാസ് ഹൈസ്‌കൂളിലും, കൊടുവായൂർ ഗവ.ഹൈസ്‌കൂളിലും. പാലക്കാട് വിക്‌ടോറിയ, മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി കോളജുകളിൽ ഉന്ന്തപഠനം. കുറച്ചു കാലം കോളജ് അദ്ധ്യാപകനായിരുന്നു.

കൃതികൾ

അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളെ നോവലുകൾ, കഥകൾ, ലേഖനങ്ങൾ, അനുസ്മരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങിനെ നാലായി തിരിക്കാം. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുമായി ഇരുപത്തി നാലോളം കൃതികൾ മലയാള സാഹിത്യ ലോകത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ്.

നോവൽ

ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം, ധർമ്മപുരാണം, ഗുരുസാഗരം, പ്രവാചകന്റെ വഴി, മധുരം ഗായതി, തലമുറകൾ.

ചെറുകഥകൾ

ഒരു നീണ്ട രാത്രിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി, വിജയന്റെ കഥകൾ, അശാന്തി, ബാലബോധിനി, കടൽത്തീരത്ത്, കാറ്റു പറഞ്ഞ കഥ, പൂതപ്രബന്ധവും മറ്റു കഥകളും, കുറേ കഥാബീജങ്ങൾ, ഒ.വി.വിജയന്റെ കഥകൾ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥകൾ, അരക്ഷിതാവസ്ഥ.

ലേഖനങ്ങൾ

ഘോഷയാത്രയിൽ തനിയെ, ഒരു സിന്ദൂരപ്പൊട്ടിന്റെ ഓർമ്മ, സന്ദേഹിയുടെ സംവാദം, വർഗ്ഗസമരം സ്വത്വം, കുറിപ്പുകൾ, എന്റെ ചരിത്രാന്വേഷണ പരീക്ഷകൾ, ഹൈന്ദവനും അതിഹൈന്ദവനും, അന്ധനും അകലങ്ങൾ കാണുവനും, ഒ.വി.വിജയന്റെ ലേഖനങ്ങൾ.

അനുസ്മരണം

The Saga of Dharmapuri, Infinity of Grace, The Legends of Khasak (ഫ്രഞ്ചിൽ Les Legendes de Khasak, ജർമ്മനിൽ Die Legenden von Khasak), OV Vijayan Selected Fiction.

വിജയനു ലഭിച്ച പുരസ്‌കാരങ്ങൾ/അംഗീകാരങ്ങൾ

ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് (1970), കേന്ദ്രസാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് (1990), കേരളസാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് (1990), വയലാർ അവാർഡ് (1991), മുട്ടത്തുവർക്കി അവാർഡ് (1992), സമസ്ത കേരള സാഹിത്യപരിഷത് അവാർഡ് (1999), എം.പി.പോൾ അവാർഡ് (1999), എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്‌കാരം (2001), കേരളസാഹിത്യ അക്കാദമി വിശിഷ്ടാംഗത്വം (2001), പദ്മഭൂഷൺ (2002), മാതൃഭൂമി സാഹിത്യപുരസ്‌കാരം (2004), സഞ്ജയൻ പുരസ്‌കാരം (2004).

കാർട്ടൂണുകൾ

ഫാർ ഈസ്റ്‍റേൺ ഇക്കണോമിക് റിവ്യൂ (ഹോങ്കോങ്ങ്), പൊളിറ്റിക്കൽ അറ്റ്‌ലസ്, ഹിന്ദു, മാതൃഭൂമി, കലാകൗമുദി എന്നിവയ്ക്കു വേണ്ടി കാർട്ടൂൺ വരച്ചു. ഇത്തിരി നേരമ്പോക്ക് ഇത്തിരി ദർശനം (കലാകൗമുദിയിൽ) എന്ന കാർട്ടൂൺ പരമ്പരയും ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം എന്ന രാഷ്ട്രീയവിശകലനപരമ്പരയും (മലയാളനാട് വാരികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ,മാതൃഭൂമി ഇന്ത്യാ ടുഡേ) എന്നിവയിലെഴുതിയ പരമ്പരകളും പ്രശസ്തമാണ്.

© O. V. Vijayan Memorial