ആറാമത് വിജയൻ സ്‌മൃതി പ്രഭാഷണം – യുദ്ധം സമാധാനം

Date/Time
Date(s) - 28/04/2019
4:00 pm - 6:00 pm

Location
ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം

Categories


2019 ഏപ്രിൽ 28 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക്‌.
ഏവർക്കും സ്വാഗതം.

© O. V. Vijayan Memorial