ഒ.വി. വിജയൻ സ്‌മൃതി പ്രഭാഷണം – ഖസാക്കിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ

Date/Time
Date(s) - 24/02/2019
10:30 am - 1:00 pm

Location
ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരകം

Categories


ഫെബ്രുവരി 24 രാവിലെ 10:30 മണിക്ക്‌.
എല്ലാവർക്കും തസ്രാക്കിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം..

© O. V. Vijayan Memorial